Lohusalık Sendromu

Lohusa sendromu, doğumun ardından ilk hafta içerisinde başlayan depresyon benzeri bir tablo olup farklı şiddetlerle olmakla birlikte çoğu annede görülüyor. Annelik hüznü olarak da adlandırılan lohusa sendromu, doğumun ardından annelerin kendini mutsuz ve gergin hissetmesi başta olmak üzere çeşitli belirtilerle kendini gösterebiliyor.

Lohusa Sendromu Ne Zaman Ortaya Çıkar?

Lohusa sendromu genellikle doğumu takiben başlayabilir ancak kişinin duygu durumunda meydana gelen değişiklikleri fark etmesi en erken doğum sonrası ilk birkaç günde olur. Postpartum depresyon dönemi ise genellikle doğum sonrası ilk 4-6 haftalar arasında olur. Bu genellemeye rağmen bazı bireylerde lohusalık sendromunun henüz gebelik aşamasındayken veya doğum sonrası 6 aydan - 1 yıla kadar uzayan bir süre zarfında da gelişebileceğini unutmamak gerekir.

Lohusa Sendromu Neden Olur?

Lohusa sendromu kabaca yeni annelerin %15’inde görülebilen bir durumdur. Altta yatan nedeninin genellikle tam olarak ortaya çıkarılamadığı lohusa sendromu ile ilgili yapılan çeşitli araştırmalar bazı risk faktörlerinin varlığına işaret eder. Lohusa sendromu ile ilişkili psikososyal risk faktörlerinden bazıları şu şekilde özetlenebilir:

  • Gebelik sırasında anksiyete ve depresyon rahatsızlığının bulunması
  • Gebelik döneminde stres etkeni olaylar tecrübe edilmesi
  • Sosyal destek yetersizliği
  • İlişkideki çatışmalar
  • Düşük gelir seviyesi
  • Göçmenlik
  • Erken yaşta annelik
  • Eşten yeterince destek görülmemesi

Bu psikososyal faktörlere ek olarak lohusa sendromu gebelik ve doğum döneminde meydana gelen hormonal dalgalanmalardan kaynaklanıyor olabilir. Herhangi bir doğumdan sonra lohusa sendromu yaşayan kişilerin genellikle diğer doğumları sonrasında da bu durumun tekrarlayabileceği öngörülebilir. Fizyolojik olarak hormon düzeylerinde meydana gelen dalgalanmalar annenin uyku düzeninin bozulması ile sonuçlanabilir. Bu durum ise zaman içerisinde lohusalık sendromunun başlangıcını tetikleyici özellik gösterir.

Lohusa Sendromu Ne Kadar Sürer?

Lohusa sendromunun en sık meydana geldiği süre zarfları yapılan çeşitli araştırmalar ile ortaya konulmuş olsa da bu sendromun ne kadar süreceğine dair ortalama bir süre mevcut değildir. Yapılan bazı araştırmalar uygun destek ve tedavi yaklaşımı ile birlikte duygudurumda meydana gelen değişikliklerin 3-6 ay gibi bir süre zarfı içinde gerileyebileceğine işaret eder.

Hizmet - Lohusalık Sendromu