Anorgazmi Tedavisi

Orgazm Nedir?

Cinsel ilişki esnasında hazzın doruk noktasına ulaştığı ve vajina, makad bölgesinde ritmik kasılmaların yaşandığı evreye Orgazm denir. Cinsel uyarılma devam ederse birden fazla orgazm evresi yaşanabilir.

Anorgazmi Nedir?

Cinsel uyarılara beynin vücutla eş zamanlı olarak verdiği tepki olarak tanımlayabileceğimiz orgazm, tanımından da anlaşılacağı üzere beyinle gerçekleşen bir deneyimdir. Yani, orgazm olmada en büyük etken beynimiz, vajina, penis, g noktası ve klitoris orgazm olmamız için yardımcı faktörlerdir.

Anorgazmi, cinsel ilişki sırasında orgazm olunamaması, geç olunmasıdır. Yeterli uyarana sahip olunduğu halde orgazm olunamaması veya geç olması anorgazmi olarak tanımlanır.

Anorgazmi Türleri

  • Klitoral Anorgazmi: Dış genitalyada idrar deliğinin hemen üstünde yer alan yaygın sinir uçlarının bulunduğu organa klitoris denir. Klitoris, kadınlarda cinsel uyarılmanın en yoğun hissedildiği organdır. Mastürbasyon esnasında klitoral orgazma ulaşamama durumuna klitoral anorgazmi denir.
  • Coital Anorgazmi: Cinsel birleşme esnasında yani penis vajinadayken orgazm olamamadır. Kadınların büyük bir çoğunluğu coital orgazmı yaşayamamaktadır.
  • Rasgele (random) Anorgazmi: Kişinin zaman zaman orgazmı yaşaması, zaman zaman yaşayamaması şeklinde kendini gösteren anorgazmidir.
  • Erken Orgazm: Çok nadiren görülse de, orgazmın beklenenden daha kısa sürede gerçekleşmesidir.


Anorgazmi Nedenleri

 Orgazm olamama yani anorgazmi nedenlerini fiziksel ve psikolojik olarak ele almak gerekir. Bu nedenle tanının doğru konulabilmesi için jinekolojik muayene olmak gerekmektedir. Vajinada yer alan enfeksiyon, vajinal kuruluk veya ağrılı ilişki (disparoni), vulvar vestubilit sendrom semptomları tedavi edilmelidir.  Bunların dışında, şeker, kalp hastalığı gibi kronik hastalıklar anorgazmiye neden olabilmektedir.
Orgazm olamamanın en yaygın nedeni ise kişilerin anatomik yapıları ve cinsellikle ilgili yeterli bilgiye sahip olmamalarıdır. Eş tutumu da anorgazmi de önemli bir etkendir. Eşin partnerini yeterince uyaramaması, ilişkiye hazırlayamaması, eşin deneyimsiz oluşu da bir diğer etkenler arasında sayılabilir.

Anorgazmi Tedavisi

Anorgazmi tedavisinde atılacak ilk adım, uzman jinekolog hekim tarafından yapılacak jinekolojik muayenedir. Bu muayene sayesinde orgazm olmayı engelleyen anatomik sıkıntılar için uygun tedaviler sunularak psikolojik desteğe başlanır. Psikolojik süreçte, detaylı cinsel öykünün alınmasından sonra kişinin bilgilendirilmesini kapsayan cinsel bilişsel terapi ve orgazm olmanın öğretilmesini içeren davranışsal cinsel terapi süreçleri ile sonlanmaktadır. Terapi süreçlerinin ardından uygulanan hipnoterapi ile süreç daha da verimli hale getirilebilmektedir.
Anorgazmi, tedavi edilebilir bir semptomdur.

Hizmet - Anorgazmi Tedavisi